สล็อตแตกง่ายรัฐบาล ธุรกิจควรร่วมมือกับเยาวชน

สล็อตแตกง่ายรัฐบาล ธุรกิจควรร่วมมือกับเยาวชน

เพียงคลิกปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘ศักยภาพสล็อตแตกง่ายของเยาวชนแอฟริกัน’ ทุกคนจะต้องทึ่งกับบทความ รายงาน และสิ่งพิมพ์มากมายที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นทวีปนี้ได้รับการยกย่องว่ามีประชากรเยาวชนมากที่สุดในโลก อันที่จริง การวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชากรเยาวชนของแอฟริกาจะยังคงเติบโตต่อไปจนถึงประมาณปี 2100ฉันเกิดเมื่อสามทศวรรษที่แล้วในสังคมที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม การทำงานร่วมกัน และจิตวิญญาณของชุมชน ความรับผิดชอบในสังคมแบ่งตามอายุประชากร

เยาวชนมีหน้าที่ทำไร่ไถนาและเลี้ยงดูน้องผ่านนิทานพื้นบ้านซึ่งอิงตามค่านิยมที่สอนโดยผู้สูงอายุ

 เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ท่ามกลางความไม่สงบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อไม่นานมานี้ ทัศนคติของเยาวชนแอฟริกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

สมัยการประทานปัจจุบันเป็นแบบที่คนหนุ่มสาวพึ่งพารัฐบาลมากกว่าความรู้ ทักษะ และความสามารถ พวกเขาให้ความสำคัญกับการระบุปัญหามากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา

ทัศนคติที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันริเริ่มในการเข้าร่วมองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะเลี้ยงดูผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ฉันอยากพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาคนอื่น

คุณค่าทางวัฒนธรรมมีความสำคัญ

บทบาทของเยาวชนแอฟริกันในการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจและสังคมของทวีปยังได้มีการพูดคุยกันเป็นอย่างดีในการสัมมนาผ่านเว็บเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนโดย Alliance for African Partnership ในหัวข้อ ‘Pathways to Resilience: African Youth and Africa’s Transformation’

การอภิปรายมีความเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ผู้นำแอฟริกันจัดลำดับความสำคัญผิดที่ 

กดปุ่มผิดเพื่อการพัฒนาของทวีป

ผู้ร่วมอภิปรายแต่ละคนได้ย้ำถึงศักยภาพของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าการลงทุนในการพัฒนาเยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของชาวแอฟริกัน

ประสบการณ์ของฉันตั้งแต่ยังเป็นทารก ตลอดไปจนถึงการทำงานร่วมกับชุมชนที่ขาดแคลนมากที่สุดในกานา ได้เปิดเผยสิ่งหนึ่ง: เยาวชนแอฟริกันได้รับอิทธิพลจากลักษณะและค่านิยมทางวัฒนธรรม

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบคนหนุ่มสาวที่มีความจงรักภักดีต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมของเขามาแทนที่ความต้องการทางรัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมแอฟริกันเป็นเครื่องมือที่ต้องถูกควบคุมเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นในทวีปนี้

Elizabeth Mwambulukutu ผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาทางเว็บ ได้แบ่งปันมุมมองเดียวกันเกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรมแอฟริกันที่มีต่อการพัฒนา ในขณะที่พูดเกี่ยวกับเยาวชนและอนาคตของแอฟริกา เธอเน้นย้ำถึงความทะเยอทะยานที่ 5, 6 และ 7 ของวาระ 2063 ของสหภาพแอฟริกา และอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับความต้องการของแอฟริกาสล็อตแตกง่าย