สล็อตแตกง่ายกรมบัญชีกลาง เผยผลใช้จ่าย งบ ปี 64 เกินคาด

สล็อตแตกง่ายกรมบัญชีกลาง เผยผลใช้จ่าย งบ ปี 64 เกินคาด

กรมบัญชีกลาง เผย ผลใช้จ่ายเงินปี งบ ประมาณ ปี 64 สล็อตแตกง่ายไตรมาส 1 ณ สิ้นเดือน พ.ย. เกินเป้าหมายที่กำหนด กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใช้จ่ายแล้ว 750,508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.84 ของวงเงินงบประมาณ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดี กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า 

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ( งบ ปี 64 ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 63 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 189,192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 750,508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.84 (เป้าหมาย ร้อยละ 21.33) ของวงเงินงบประมาณ 3,285,963 ล้านบาท จำแนกเป็น

รายจ่ายลงทุน จำนวน 100,849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.54 ของวงเงินงบประมาณ 649,062 ล้านบาท (เป้าหมาย ร้อยละ 13.33) 

รายจ่ายประจำ จำนวน 649,659 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.64 ของวงเงินงบประมาณ 2,636,900 ล้านบาท

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย จำนวน 204,609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.45 ของวงเงินงบประมาณ 212,136 ล้านบาท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้กล่าวว่า “ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ที่จะต้องเร่งรัด สนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

“และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ นั้น กรมบัญชีกลางได้ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยจัดทีมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนหน่วยรับงบประมาณทุกแห่งให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย”

ทราย เจริญปุระ โพสต์ภาพ หมายเรียก ม.112 และ ม.116 โดยมีกำหนดพบพนักงานสอบสวนวันที่ 21 ธ.ค. ทราย เจริญปุระ นักร้องนักแสดงชื่อดัง และผู้ร่วมสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มราษฎร ได้ออกมาโพสต์ภาพหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 บนเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความที่ระบุว่า “โอเคนัมเบอร์วัน” 

จากการตรวจสอบหมายเรียกดังกล่าวพบว่า  เป็นหมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 หลังถูกกล่าวหาว่า ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ (ม.112) และร่วมกันกระทำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทพภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต (ม.116)

โดยในคดีนี้ ผู้กล่าวหาคือ พ.ต.ท.อานันท์ วรสาตร์ และได้นัดให้ น.ส.อินทิรา ไปพบพนักงานสอบสวน ที่ ส.น.บางเขน ในวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ด้านผู้ชุมนุมและแกนนำม็อบคณะราษฎรต่างรวมกันติด #เราคือเพื่อนกัน เพื่อให้กำลังใจ ทราย เจริญปุระ

เสนอชื่อ ธรรมนัส รับ รางวัลเกียรติยศจักรดาว 64

ธรรมนัส ถูกเสนอรับ รางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 64 ในฐานะ ศิษย์เก่าที่ ประพฤติดีมีคุณธรรม ปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัล “เกียรติยศจักรดาว”ประจำปี 64 ในฐานะนักการเมือง คู่กับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

โดย ร.อ. ธรรมนัส จะเข้ารับรางวัลในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบ 63 ปี ในวันที่ 27 ม.ค. 2564 ที่ จังหวัด นครนายก โดยจะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมงานด้วย

สำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวได้แก่

เป็นศิษย์เก่าและมีชื่อในทะเบียน รร.เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย

ประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว ตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสื่อมเสียและเสียหายในสังคม

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ของราชการหรืองานของสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมกองทัพและประเทศ จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ

เป็นผู้ให้การสนับสนุน รร.เตรียมทหารด้วยดีมาตลอด

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ร.อ.ธรรมนัส ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” เพราะหากย้อนกลับไปปี 2563 ร.อ.ธรรมนัส ก็ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายชื่อถูกตีตกไป เพราะอยู่ในระหว่างถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกครหาพัวพันคดียาเสพติดเมื่อ 20 ปีก่อน รวมถึงวุฒิการศึกษาปลอม ถึงความเหมาะสมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี

ในการนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนายกอบจ. โดยเน้นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นตัวอย่างในการใช้อำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้ว ต้องเตรียมการพัฒนาบริหารท้องถิ่นให้ดี ทั้งวิธีการ การบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการจัดทำแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ได้เตรียมความพร้อมตามลำดับต่อไปสล็อตแตกง่าย